VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slaven Prce, poljoprivredni, vodoprivredni i šumarski inspektor
Telefon: 036-819-039
E-mail:
sprce@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi FBiH, članci 44.-52. (“Službene novine FBiH”, broj: 88/07 i 7/13); Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i Registar klijenata, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 42/08).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/ firma podnositelja
Ime roditelja
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Predmet promjene (broj tekućeg računa, broj stoke, broj članova poljoprivrednog gazdinstva, zemljišta, itd.)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o predmetu promjene MUP/Služba za katastar/Podnositelj Original ili ovjerena kopija npr. osobna iskaznica novog člana gospodarstva itd. – Ovisno o predmetu promjene.
6 popunjenih obrazaca koje izdaje Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Original Obrasci se mogu preuzeti u Službi za gospodarstvo i inspekcije.
Posjedovni list Služba za katastar Original Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva