VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slaven Prce, poljoprivredni, vodoprivredni i šumarski inspektor
Telefon: 036-819-039
E-mail:
sprce@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis poljoprivrednog gospodarstva/gazdinstva u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava, odnosno upis u registar klijenata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi FBiH, članci 44.-52. (“Službene novine FBiH”, broj: 88/07 i 7/13); Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i Registar klijenata, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 42/08).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na upis u RGP ili RK 20 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravne osobe (i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)
Ime roditelja
JMBG/ID broj
Adresa stanovanja/sjedišta
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
6 popunjenih obrazaca koje izdaje Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Original Obrasci se mogu preuzeti u Službi za gospodarstvo i inspekcije.
Osobna iskaznica nositelja poljoprivrednog gospodarstva MUP Kopija /
Osobne iskaznice članova poljoprivrednog gospodarstva MUP Kopija Ako ih ima.
Posjedovni list Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Za predmetne parcele. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Potvrda o otvorenom tekućem računu Banka Original /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva