VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Marković, komunalno-prometni inspektor
Telefon: 036-819-049
E-mail:
mmarkovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prenošenje umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka umrle osobe izvan države ili prijevoz na veće udaljenosti unutar države.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 170. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o sanitarnoj inspekciji, sve odredbe (“Službeni list SRBiH”, broj: 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Podaci o umrloj osobi (ime, očevo ime i prezime, dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja, državljanstvo, dan, mjesec, godina i država kad je i gdje je nastupila smrt, uzrok smrti, da li je umrla osoba bila sahranjena)
Mjesto (država) gdje se prenosi umrla osoba
Podaci o prijevoznom sredstvu
Mjesto prelaska državne granice
Podaci o pratnji umrle osobe (po potrebi)
Dan, mjesec, godina kad će se obaviti prijevoz
Grobno mjesto gdje će se pokopati umrla osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva