VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivanka Marić, tržišni inspektor
Telefon: 036-819-049
E-mail:
imaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera normativa i cjenika za ugostitelje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, članak 11. (“Službene novine FBiH”, broj: 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti HNK, sve odredbe (“Službene novine HNK”, broj: 3/11, 1/13 i 9/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na ovjeru Za ovjeru cjenovnika u ugostiteljskim radnjama – 30 KM. Za ovjeru normativa – 20 KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa poslovnog prostora
Naziv djelatnosti
Naziv radnje
Adresa stanovanja i kontakt-telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Normativ/cjenik Podnositelj Na uvid /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do promjene cjenika ili normativa.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.