VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stjecanje odobrenja za obavljanje prijevoza za osobne potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 28/06 i 2/10); Zakon o cestovnom prijevozu na području HNK, članak 27. (“Službene novine HNK”, broj: 06/13); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 100 KM 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski/osnovni sud Original /
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje/obavijest o prebivalištu CIPS Original /
Ugovor o zakupu zemljišta ili punomoć o korištenju zemljišta Podnositelj Original ili ovjerena kopija /
Prometna dozvola ili kupoprodajni ugovor, ako prometna dozvola ne glasi na ime podnositelja zahtjeva MUP/stranke Kopija Za svako vozilo.
Posjedovni list Služba za katastar Kopija Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva