VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Registracija djelatnosti prijevoza – taxi prijevoza.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 28/06 i 2/10); Zakon o cestovnom prijevozu na području HNK, članak 34. (“Službene novine HNK”, broj: 06/13); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11); Odluka o komunalnim uslugama, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za rješenja za obavljanje auto-taxi prijevoza za putničko motorno vozilo 1+4 sjedišta – 65 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv radnje (firme) pod kojim će se obavljati djelatnosti
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski/osnovni sud Original /
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje/obavijest o prebivalištu CIPS Original /
Dokaz o nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje/Porezna ispostava Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme Obrazovna ustanova Ovjerena kopija /
Prometna dozvola MUP Kopija Za svako vozilo.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva