VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odjava registrirane djelatnosti kod nadležnog tijela – Službe za gospodarstvo i inspekcije Grada Stoca.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, članak 45. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11); Zakon o obrtu HNK, članak 36. (“Službene novine HNK”, broj: 06/08); Odluka o komunalnim uslugama, članak 3. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/17); Odluka o komunalnoj naknadi, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/11, 4/11, 7/12 i 1/15); Odluka o naknadi za istaknutu tvrtku, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 2/11 i 5/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 30 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv/firma obrtničke radnje
Ime i prezime podnositelja
Kontakt telefon
Ime i prezime vlasnika radnje
Adresa poslovnog sjedišta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o izmirenim obvezama prema Općini Stolac Služba za financije i proračun Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu naknade za istaknutu tvrtku Porezna uprava Original /
Uvjerenje o izmirenim obvezama prema Komunalno d.o.o. Stolac Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. Rok za pregled dokumentacije – 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva