VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Ured gradonačelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Daniel Babić, predstojnik Ureda gradonačelnika
Telefon: 036-819-018
E-mail:
dbabic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stipendiranje studenata sa područja Grada Stoca.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2017./2018. godini, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 1/18).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt – telefon
Naznaka radi čega se podnosi prijava
Datum podnošenja
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Kopija /
Potvrda o statusu redovnog studenta i godini studija Fakultet/Sveučilište Original ili ovjerena kopija /
Potvrda da nije obnavljana godina studija ili drugi odgovarajući dokaz Fakultet/Sveučilište Original ili ovjerena kopija /
Izjava da ne prima stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit Podnositelj Original /
Prva stranica indexa Fakultet/Sveučilište Kopija /
Dokaz o oteženim uvjetima života Matični ured/ Služba za braniteljsko-invalidsku zaštitu/ Obrazovna ustanova/drugi nadležni organ Original ili ovjerena kopija Ako postoje otežani uvjeti života.
Dokaz o postignutim rezultatima u učenju (Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodnih godina) Obrazovna ustanova/Sveučilište/fakultet Ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) /
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Kako bude navedeno u javnom pozivu.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva