VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Ured gradonačelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Daniel Babić, predstojnik Ureda gradonačelnika
Telefon: 036-819-018
E-mail:
dbabic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta (preko inače dopuštenog ljetnog do 00:00, odnosno zimskog do 23:00).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Odluka o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Stolac, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 5/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 20 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Naziv ugostiteljske radnje
Adresa poslovnog objekta
Termin u kojem traži produženje
Svrha
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis i pečat
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o izmirenim obvezama prema Općini Stolac Služba za financije i proračun Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Kako je određeno izrekom rješenja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva